17 Şubat 2007 Cumartesi

ATAKOY 1.KISIM TURIZM ALANI ILAN EDILMISTIR

Ataköy 1.Mahallesinin kısmen içinde bulunduğu Ataköy sahilinde Ayamama deresinden başlayıp eski Sümerbank alanı bitimine kadar devam eden ve ayrıca Galleria kavşağından kuzeye doğru Fişekhane caddesi bağlantısı ile Carousel ve yeni inşaat Bakırköy iş merkezi parsellerinin kuzeyinden devam edip Ebuziya caddesi ve Halit Ziya Uşaklıgil sokağı ile sahile bağlanan alan 1989 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile TURİZM ALANI ilan edilmiştir.
4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 7. maddesi gereği Turizm alanlarında imar planı hazırlama ve onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakırköy İlçesindeki Turizm Alanları için etaplar halinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları hazırlayıp onamıştır.
Ataköy 1.Kısıma ait Turizm alanları için Kültür ve Turizm Bakanlığı 15.01.2007 tarihinde 1/1000 ölçekli planları onamıştır.Bu planlar 30.01.2007 tarihinde Bakırköy Belediye Başkanlığına gelmiştir.
Bu plandan çıkan sonuç;
1-Mahalleye ait 1/1000 ölçekli bu planda 3 seçenekli yapılanma şartı getirilmiştir.
KONUT veya TİCARET için Emsal: 1
TURİZM +TİCARET için Emsal: 2 (en az %50 si Turizm )
TURİZM TESİSLERİ için Emsal: 2.5
2-Planlama alanı içinde bloklara ait parseller ve kadastral boşluklar dikkate alınmamıştır.Bu alan tek bir parsele dönüşecek düşüncesi ile planlanmıştır.Bloklara ait parseller girişsiz(mahreçsiz)bırakılmıştır.Uygulamada özel mülkiyetteki parsellerin ve kadastral boşlukların birleştirilmesi çok büyük sıkıntılar doğuracaktır.
3-Secenek fonksiyonlarına verilen emsal değerlerine göre mevcut konutların kendi parsellerinde yeni konut olarak yapılaşması düşünüldüğünde emsalin 3.2 olması gerekir.Bu emsal hesabına parsellerin etrafındaki kadastral boşluklarında katılması ise brüt emsalin 1.5 olması durumunda ancak mevcut konutlar korunmuş olmaktadır.
4-Planda konut seçeneği için verilmiş bulunan emsal değeri mevcut yapılaşmayı ve mülkiyet haklarını korumak adına çok düşük bulunmaktadır.
5-Planlama alanı içerisinde mülkiyet sınırları ve kadastral doku dikkate alınmamıştır.Mevcut konut parsellerinin korunması düşünüldüğünde parsellere giriş (mahreç)sağlayacak şekilde alan içindeki mevcut yollar,otoparklar ve yeşil alanların imar çizim tekniğine uygun istikametler geçirilerek çizilmesi gerekir.
6- (1-2-3-4-5) mahallerindeki parsellerin yola mahreci olmayıp,yüzer şekilde çevresi kamuya terk edilmiştir.Yani Kamu alanlarından binaya ulaşılmaktadır.
7- (6-7-8-9-10-11) mahallelerdeki parselleri mahreçli ve yollarla ayrılmış büyük parseller içinde yüzen bloklar şeklindedir.
8-Turizm alanı dışında olan alanlara Bakırköy Belediyesi mevcut bloklar kadar inşaat yapılacak şekilde imar planı hazırlamaktadır.

Mahalle sakinleri bu plana itiraz etmekte,Bakırköy Belediyesine planın değiştirilmesi için itiraz dilekçesi vermektedir.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa